مکنده تک قلو ALFA3000

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

مکنده ای با قدرت مکش مناسب جهت پشتیبانی دستگاه های از قبیل دورکن و لبه چسبان نجاری، وجود کانال حجیم سبب گردیده، حجم دبی دستگاه را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
کم صدا ، پرمکش ، مستحکم